Skip to main content

Privacy by design

Privacy en beveiliging zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van deze applicatie. Op deze pagina leggen we uit hoe we hier in de praktijk vorm aan hebben gegeven.

Dataminimalisatie

Er worden niet meer gegevens vastgelegd dan strikt noodzakelijk voor het doel van de applicatie.

Leerkrachtgegevens

Wanneer u inlogt bij deze applicatie wordt er een Single Sign On (SSO) koppeling aangemaakt met Office 365. De volgende gegevens worden vastgelegd om u te kunnen identificeren binnen de applicatie.

Wat Doel
Voor- en achternaam Identificatie
Gebruikersnaam van Office 365 Identificatie
School (naam, BRIN, locatie) Identificatie
IP-adres Beveiliging van de applicatie

De gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. deze applicatie.

Leerlinggegevens

Van leerlingen worden de volgende gegevens gebruikt binnen de applicatie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de ParnasSys. Wij gebruiken hiervoor niet meer gegevens dan al het geval is voor de koppeling met de leerlingomgeving binnen Office 365.

 Wat Doel 
 Voornaam en 1e letter achternaam Identificatie voor de leerkracht 
 Gebruikersnaam van Office 365 Identificatie 
 School (naam, BRIN, locatie) Identificatie
 Groep Identificatie 
 IP-adres Beveiliging van de applicatie 
Schermafbeelding Tonen aan de leerkracht wat de leerling doet
Geopende tabbladen (Chromebooks) Tonen aan de leerkracht wat de leerling doet

 

Privacybeschermende maatregelen

  • De meekijksoftware is gekoppeld aan Microsoft 365 waardoor inloggen voor leerkrachten met één muisklik mogelijk is. Leerlingen worden automatisch gekoppeld, hiervoor is dus geen handeling van een leerling of leerkracht vereist. 

  • Mutaties in de Microsoft 365 omgeving worden automatisch verwerkt in de meekijksoftware. Op die manier wordt gewaarborgd dat alleen actieve personeelsleden op school kunnen meekijken met de leerlingen. Op deze manier wordt een sluitend proces rondom toegangsbeheer (een indirecte eis vanuit de AVG) gewaarborgd. Het is onmogelijk om (per abuis) mee te kijken op het scherm van personeelsleden.   
  • Standaard is het alleen mogelijk om mee te kijken op apparatuur binnen dezelfde school(locatie). Op deze manier wordt voorkomen dat er van buiten de schoollocatie meegekeken kan worden.  
  • Bij een onverhoopte situatie dat klassen op afstand les krijgen is het mogelijk om deze restrictie (tijdelijk) op te heffen. Dan ondersteunen we de organisatie met de juiste voorbeeldcommunicatie om ouders/verzorgers op een adequate wijze te informeren m.b.t. de gevolgen voor de privacy van ouders en leerlingen. 

 

Dataopslag

De in de applicatie gebruikte data wordt opgeslagen binnen Europa. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de diensten van Microsoft Azure. De laatste schermafbeelding en door leerlingen geopende websites worden maximaal 48 uur bewaart. Er wordt geen historie van schermafbeeldingen of geopende websites bijgehouden. De overige leerlinggegevens, zie bovenstaande tabel, worden bewaard tot het einde van het huidige schooljaar.

 

Koppelingen

  • Office 365
  • ParnasSys